Portfolio

  • příprava stavenišť: zemní práce, terénní úpravy, výkopové práce, odvodňování, opravy lesních cest, stok, propustí, svážnic a erozních rýh po těžbě dřeva
  • demolice: bourací a úklidové práce
  • doprava: nákladní autodoprava + zajištění další mechanizace po dohodě se zákazníkem
  • čističky: domovní čističky od firmy ASIO